Ιατρικά μηχανήματα
Εξοπλισμός εργαστηρίου
Αντιδραστήρια

ISE AST/GOT - ΟΞΑΛΟΞΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ
R1-4x50ml
R2-4x20ml
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΟΦ-2830000660854