Ιατρικά μηχανήματα
Εξοπλισμός εργαστηρίου
Αντιδραστήρια

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ CONTROLS DYMIND 3DIFF

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ CONTROLS RAL

ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑ CONTROLS

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ CALIBRATORS LINEAR

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ CALIBRATORS GREINER

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ CALIBRATORS

ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑ CALIBRATORS