Ιατρικά μηχανήματα
Εξοπλισμός εργαστηρίου
Αντιδραστήρια

ISE ALT/GPT - ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ
R1-4x50ml
R2-4x20ml
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΟΦ-2830000660830