Ιατρικά μηχανήματα
Εξοπλισμός εργαστηρίου
Αντιδραστήρια

  • ΜΙΚΡΟΑΛΑΝΥΣΗ Α.Ε.

  • ΜΙΚΡΟΑΛΑΝΥΣΗ Α.Ε.

  • ΜΙΚΡΟΑΛΑΝΥΣΗ Α.Ε.

  • ΜΙΚΡΟΑΛΑΝΥΣΗ Α.Ε.

  • ΜΙΚΡΟΑΛΑΝΥΣΗ Α.Ε.

  • ΜΙΚΡΟΑΛΑΝΥΣΗ Α.Ε.

  • ΜΙΚΡΟΑΛΑΝΥΣΗ Α.Ε.

Συνεργαζόμενοι Οίκοι

Η Εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1996 με σκοπό να ενημερώσει εξειδικευμένα τον Ιατρό Βιοπαθολόγο για τον κατάλληλο εξοπλισμό που θα ταίριαζε καλύτερα στις ανάγκες του εργαστηρίου του, έτσι ώστε να μπορεί να εκτελεί με ασφάλεια και αξιοπιστία τις εξετάσεις με γνώμονα την καλύτερη δυνατή ποιότητα και την μέγιστη οικονομία.

Περισσότερα

Ίδρυση

Εργαστήρια

Προϊόντα

Οίκοι