Ιατρικά μηχανήματα
Εξοπλισμός εργαστηρίου
Αντιδραστήρια

Σύριγγες CHIRANA 2ml 23G x 1
(Αρ.Πιστοποίησης ΕΟΦ-2820008660888)