Ιατρικά μηχανήματα
Εξοπλισμός εργαστηρίου
Αντιδραστήρια

Σύριγγες CHIRANA 20ml 21G x 1 1/2
(Αρ.Πιστοποίησης ΕΟΦ-2820008689926)