Ιατρικά μηχανήματα
Εξοπλισμός εργαστηρίου
Αντιδραστήρια

AccumaxSmartPipette AccumaxSmartPipette AccumaxSmartPipette

Κυκλική κίνηση Vortex Mixer VM10

Κατάλληλο για:
Ανάμειξη διαλυμάτων σε δοκιμαστικούς σωλήνες ή μικρές φιάλες με κυκλική ή παλινδρομική κίνηση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • 0 - 3.300 RPM
  • Κυκλική κίνηση
  • Συμπεριλαμβανομένου του προσαρτήματος εμβόλου Ø76 mm και του φυγοκεντρικού εξαρτήματος
  • Ρύθμιση συνεχούς λειτουργίας ή λειτουργίας αφής μέσω διακόπτη 3 θέσεων
  • Απείρως ρυθμιζόμενη ταχύτητα με περιστροφικό κουμπί
  • Σταθερές κινήσεις, χαμηλό επίπεδο θορύβου και ασφαλής λειτουργία χάρη στο σκληρό μεταλλικό περίβλημα και τα αξιόπιστα καπάκια αναρρόφησης
  • Πιστοποιητικό CE και ιχνηλασιμότητα μέσω σειριακών αριθμών

Ελεγχος

  • Έλεγχος αναλογικής φάσης
  • Διακόπτης θέσης για λειτουργία εκκίνησης, διακοπής και "αφής"
  • Περιστροφικό κουμπί για ρύθμιση ταχύτητας χωρίς βήματα