Ιατρικά μηχανήματα
Εξοπλισμός εργαστηρίου
Αντιδραστήρια

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Οι 8 θέσεις αντιστοιχούν στις βασικές κατά Schilling ομάδες λευκοκυττάρων, δηλαδή βασεόφιλα , ηωσινόφιλα. Ένα ηχητικό σήμα ειδοποιεί όταν ο συνολικός αριθμός των μετρημένων κυττάρων φτάσει το 100, όπου ολοκληρώνεται η μέτρηση.

Στην περίπτωση αυτή, στο παραθυράκι πάνω από το πλήκτρο κάθε κυτταρικού τύπου φαίνεται το ποσοστό επί τοις εκατό για κάθε κυτταρικό τύπο.
Υπάρχει η δυνατότητα μηδενισμού όλων των μετρήσεων με την περιστροφή του άξονα που υπάρχει στο πλάι του μετρητή.