Ιατρικά μηχανήματα
Εξοπλισμός εργαστηρίου
Αντιδραστήρια

COBASE411 COBASE411

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ e411 disk ROCHE – ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

O ανοσολογικός αναλυτής Cobas e 411 είναι ένας πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής, τυχαίας προσπέλασης με δυνατότητα μέτρησης μέχρι και 18 διαφορετικών παραμέτρων.

 • Μοναδική τεχνολογία ηλεκτροχημειοφωταύγειας (ECL) που παρέχει ύψιστη απόδοση ανάλυσης.
 • Ταχύτητα: 86 εξετάσεις ανά ώρα.
 • Αποτελέσματα σε 9, 18 ή 27 λεπτά.
 • 18 θέσεις αντιδραστηρίων σε δίσκο ελεγχόμενης θερμοκρασίας.
 • Αυτόματη αραίωση δειγμάτων.
 • Ρύγχη μιας χρήσης για την αποφυγή επιμολύνσεων.
 • Δεν υπάρχει ανάγκη συχνών επαναβαθμονομήσεων.
 • Έγχρωμη οθόνη αφής.
 • Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό υπολογιστή και εκτυπωτή.
 • Αναβαθμισμένο πρόγραμμα χειρισμού.
 • Είναι εύκολος στο χειρισμό του.
 • Πρωτοποριακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την παροχή on-line αναβάθμισης των εφαρμογών, των τιμών των βαθμονομητών & διαλυμάτων ποιοτικού ελέγχου και του νέου software μέσω της εφαρμογής Cobas link.
 • Barcode όπου η βάση δεδομένων διαχειρίζεται αυτόματα φορτώνοντας τα αντιδραστήρια, ορούς ελέγχου και βαθμονομητές στο σύστημα για γρήγορη και ασφαλή διαδικασία.
 • Διαθέτει 2 χώρους για STAT δείγματα προσβάσιμα οποιαδήποτε στιγμή.
Επικοινωνήστε με την εταιρεία για τιμολόγιση